محصولات مزدا

محصولات مزدا

روکش محصولات مزدا با توجه به پیچیدگی های خاص در صندلی این خودروها نیاز به روکشهایی با کیفیت در پروسه تولید دارد. روکش صندلی مارال به عنوان تولید کننده پیشرو در روکش صندلی اقدام به تولید روکش برای هرکدام از محصولات این گروه خودروساز نموده که با استقبال مصرف کنندگان مواجه شده است.