محصولات لیفان

محصولات لیفان

روکش صندلی مارال با تولید روکش صندلی بیش از 90 درصد خودروهای موجود در بازار ایران بعنوان بزرگترین و اولین تولید کننده روکش صندلی های خاص نه تنها از لحاظ کمیت بلکه بلحاظ کیفی نیز به اذعان مصرف کنندگان در صدر تولیدکنندگان داخلی قرار دارد.