محصولات ایران خودرو

محصولات ایران خودرو

محصولات ایران خودرو به لحاظ پیشینه و قدمت از یک سو و گستردگی و تنوع از فراگیرترین محصولات خودرویی کشورمان هستند .                                        روکش صندلی مارال برای تامین نیاز مالکان این گروه خودرویی اقدام به تولید و عرضه روکش صندلی محصولات این خودروساز در طرحها و رنگهای متنوع کرده است.