محصولات ام جی MG

محصولات ام جی MG

روکش صندلی مارال با تولید برخی از محصولات روکش صندلی به عنوان تنها تولید کننده این گونه از محصولات در کشور میباشد که به جهت مصرف اندک اینگونه از محصولات به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نمی باشند اما به جهت تامین نیاز این بخش از مشتریان این شرکت تولیدی اقدام به تولید آنها نموده است.