محصولات بی ام و BMW

محصولات بی ام و BMW

روکش صندلی مارال با توجه به استقبال و درخواست مشتریان نسبت به تولیدات این شرکت اقدام به تولید روکش صندلی برخی از محصولات بی ام و نموده است.