محصولات سفارشی

محصولات سفارشی

محصولات سفارشی محصولاتی خاص برای مشتریان خاص :

  • رنگ محصولات موجود را نمی پسندند و رنگ خاصی مد نظرشان است.
  • بدنبال جنس خاصی بجز اجناس ارائه شده در وبسایت هستند.
  • خودرو یا صندلی خاصی دارند که محصول آن ناموجود است.