محصولات سایپا

روکش صندلی تیبا

$66.00 $60.50

+ روکش صندلی مخمل وسط اسپایس تیبای روکش مارال . + پارچه درجه یک تیبا ضد تعریق و مقاوم در برابر سایش و پوسیدگی . + رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل تیبا و سلایق مختلف . + الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک تیبا. + نصب رایگان روکش صندلی تیبا در محل درب کارخانه . + ارسال رایگان روکش صندلی تیبا به دورترین نقاط کشور . + ضمانت یکساله روکش صندلی تیبا توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

روکش صندلی تیبا 2

$66.00 $60.50

+ روکش صندلی پارچه وسط کتان گلدوزی تیبا2 روکش مارال . + پارچه درجه یک تیبا2 ضد تعریق و مقاوم در برابر سایش و پوسیدگی . + رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل تیبا2 و سلایق مختلف . + الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک تیبا2. + نصب رایگان روکش صندلی تیبا2 در محل درب کارخانه . + ارسال رایگان روکش صندلی تیبا2 به دورترین نقاط کشور . + ضمانت یکساله روکش صندلی تیبا2 توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

روکش صندلی زد 300 Z

$99.00 $93.50

+ روکش صندلی چرم زد 300 Z روکش مارال . + چرم درجه یک زد 300 Z ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی . + روکش کنسول راننده زد 300 Z بصورت اشانتیون . + رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل زد 300 Z و سلایق مختلف . + الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک زد 300 Z . + نصب رایگان روکش صندلی زد 300 Z در محل درب کارخانه . + ارسال رایگان روکش صندلی زد 300 Z به دورترین نقاط کشور . + ضمانت یکساله روکش صندلی زد 300 Z توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

روکش صندلی ساینا

$66.00 $60.50

+ روکش صندلی چرم ساینای روکش مارال . + چرم ممتاز مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی . + رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل ساینا و سلایق مختلف . + الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک ساینا. + نصب رایگان روکش صندلی ساینا در محل درب کارخانه . + ارسال رایگان روکش صندلی ساینا به دورترین نقاط کشور . + ضمانت یکساله روکش صندلی ساینا توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

روکش صندلی سراتو سایپا

$93.50

+ روکش صندلی چرم سراتو سایپا روکش مارال . + چرم درجه یک سراتو سایپا ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی . + رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل سراتو سایپا و سلایق مختلف . + الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک سراتو سایپا . + نصب رایگان روکش صندلی سراتو سایپا در محل درب کارخانه . + ارسال رایگان روکش صندلی سراتو سایپا به دورترین نقاط کشور . + ضمانت یکساله روکش صندلی سراتو سایپا توسط شرکت صنعت دوخت مارال .

روکش صندلی کوییک

$66.00 $60.50

+ روکش صندلی چرم کوییک روکش مارال . + چرم درجه یک کوییک ضد تعریق و مقاوم در برابر آتش ، سایش و پوسیدگی . + رنگ بندی متنوع و هماهنگ با تریم داخل کوییک و سلایق مختلف . + الگو و دوخت کاملا صنعتی و فابریک کوییک . + نصب رایگان روکش صندلی کوییک در محل درب کارخانه . + ارسال رایگان روکش صندلی کوییک به دورترین نقاط کشور . + ضمانت یکساله روکش صندلی کوییک توسط شرکت صنعت دوخت مارال .